Corde|Solutions

Corde|Solutions staat voor pragmatische oplossingen voor alle organisatievraagstukken. Corde|Solutions kan bogen op meer dan twintig jaar ervaring in het HR vak.

Ons doel is de klant te voorzien van een correct en praktisch uitvoerbaar advies dat zijn verwachtingen overtreft.
My Image

Beloningsvraagstukken


Of het nu gaat om de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, het opzetten van een flexibel beloningssysteem, het begeleiden en ondersteunen van uw CAO overleg en het voeren van de onderhandelingen, Corde Solutions is de juiste partner.

Reorganisaties


Moet u reorganiseren? Dan vraagt dit overleg met vakbonden en de ondernemingsraad. Op welke wijze wordt de afvloeiing geregeld, moet er een Sociaal Plan komen en hoe stimuleert u de mobiliteit van de medewerkers. Corde|Solutions kan als project-manager optreden die samen met het management en uw medezeggenschapsorgaan een reorganisatie in goede banen leidt.


Processen


In HR-processen zijn vaak meer afdelingen tegelijk betrokken. Zowel de lijn, de afdeling P&O als de salarisadministratie houden zich ermee bezig waardoor dit niet altijd even efficiënt gaat. Taken worden dubbel worden uitgevoerd of door de verkeerde persoon of afdeling. Dit gaat ten koste van de productiviteit en de kwaliteit. Het kan daarom geen kwaad om te kijken of uw HR processen efficiënter kunnen. Gestroomlijnde en gestructureerde HR processen besparen veel tijd en verbeteren de kwaliteit. En dit is in het belang van zowel de onderneming als de medewerkers. Corde|Solutions kan u ondersteunen bij het beschrijven en optimaliseren van bestaande processen. Door de knelpunten in de processen zichtbaar en bespreekbaar te maken komen deze in een bredere context en worden de onderlinge afhankelijkheden zichtbaar. Hierdoor leren mensen om verder te kijken dan hun eigen taken en verantwoordelijkheden en leren zij efficiënter samen te werken..


Interim management


Heeft u tijdelijk behoefte aan extra, vervangende of specifieke deskundigheid? Corde|Solutions is met meer dan twintig jaar HR managementervaring de juiste partner. Corde|Solutions staat voor resultaat- en mensgericht leidinggeven. Door te sturen op de ‘harde’ kant van een organisatie, zoals procesoptimalisatie, kostenbeheersing en klanttevredenheid maar zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen, worden organisatie en medewerkers sterker en productiever


My Image